Disfunctionalități și ilegalități în PROMEDICA. Drumul spre abis.

Pentru toți membrii Promedica, dar și pentru toți medicii, biologii, biochimiștii, farmaciștii români interesați de adevărul mișcării sindicale medicale, în cazul de față Promedica-Hipocrat, vă punem la dispoziție următoarea serie de fapte, declarații, atitudini, luări de poziție și, desigur – documente – pentru a aprecia (dincolo de perdeaua de fum lansată în ultimele zile de cei vinovați) realitatea dură și adevărata față a unei lumi puțin cunoscute.Head in Hands

  1.  Secretariat (aflat la Craiova) complet disfuncțional – baza de date a membrilor Promedica incompletă si incoerenta, cu date personale greșite, ceea ce a dus la lipsa coerentă de comunicare între conducere și membrii săi, descoperite fiind în septembrie 2017, când s-a dorit pregătirea unui demers juridic pentru membrii sindicatului. Am cerut explicații, lămuriri cu privire la activitatea secretarei, plătită pentru acest serviciu, am cerut înlocuirea ei, dar Dr. Eleodor Cârstoiu și Dr. Victor Mărcușanu au insistat cu menținerea ei în funcție pentru că era o veche colaboratoare a sindicatului și federației si, mai ales, „pentru că ea ne e cel mai aproape de suflet” (Dr. Victor Mărcușanu) – ca și criteriu de competență pus în slujba medicilor romani. Așa încât, a fost necesară dublarea ei de către un vicepreședinte, ce s-a ocupat cu verificarea calității de  membru Promedica, pentru cei aflați în aceea bază de date, solicitând tuturor unitățiilor sanitare unde existau membrii, o reactualizare.  Așa am aflat că unii au decedat, unii și-au schimbat locul de muncă fără a anunța sindicatul, alții deși erau înscriși nu și-au depus copia adeziunii la RUNOS și nu li se reținea cotizația, deci nu erau membrii, erau date de contact greșite și incomplete. Un adevărat haos care punea Promedica într-o lumină proastă și mai mult, făcea inoperabil managementul pe verticală al organizației. Mai mult, acest secretariat plătit nu funcționa dincolo de ora 14.00 -15.00, niciodată în weekend sau dacă secretara era în concediu de odihnă sau de boală, în total dezacord cu nevoile Promedica și cu evoluțiile din sistemul de sănătate, cu evenimentele socio-politice, cu nevoile BEX sau cele ale membrilor.

Important de reținut este că baza de date primită inițial nu cuprindea doi membri, aflați în funcție de conducere: Dr. Victor Mărcușanu și Dr. Boris Krastev (vicepreședinte trecut din pix, de către președintele Dr. Eleodor Cârstoiu, dar detaliile urmează). Am cerut explicații și dovezi, adică cererile dânșilor de adeziune și dovada plății cotizației către sindicat. Conform statutului, art. 18, neplata cotizației mai mult de 3 luni consecutiv, determină pierderea calității de membru al sindicatului. Aceste dovezi nu ne-au fost prezentate, ducând la apariția suspiciunii rezonabile că în conducerea Promedica (BEX) ar fi fost posibilă prezența unei persoane care nu era nici măcar membru Promedica.

2. Falsul Consiliu General Sindical – 20.02.2017

În octombrie 2017 aflăm printr-un proces-verbal (1) trimis de președintele Promedica Dr. Eleodor Cârstoiu, o nouă componență a BEX-ului, care mai adăuga la cel cunoscut, ales și asumat, în urma CGS din 12-13 noiembrie 2016 de la Cheile Grădiștei (2), încă 4 vicepreședinți (Dr. Evelyn Cristescu, Dr. Mădălina Coiciu, Dr. Agla Voicu, Dr. Boris Krastev). Și, începând cu acel moment, am solicitat explicații în mod continuu, dar le-am obținut cu greutate, fragmentat, evazive și complet irelevante.

La consultarea comunicatului de la Judecătoria Craiova (4) am aflat cu surpriză  adevărul în toată splendoarea lui. La sfârșitul lunii februarie 2017, avocata Luminița Trifan, împuternicită de către președintele Promedica Dr. Eleodor Cârstoiu a depus întreaga documentație pentru modificări de statut și modificări în componența Biroului Executiv (3), toate acestea fiind decise la un CGS datat în 20.02.2017, consiliu fictiv, care nu s-a ținut de fapt niciodată. Solicitând explicații, s-a invocat necunoașterea perioadei maxime în care trebuiau înaintate Judecătoriei, modificările făcute la CGS, adică intervalul de 30 de zile. Așa încât, nu a mai considerat necesar să fim anunțați, au făcut toate modificările din proprie inițiativă fără vreun acord sau înștiințare către vreun membru din BEX, ajungându-se astfel ca după o jumătate de an să aflăm că mai avem colegi vicepreședinți, fără ca ei să își fi dat acordul și semnătura.

În acest context, am aflat și de modificările din statut, despre care nu am fost informați.

 

3.  Lipsa ROF, Plan de activități și buget alocat 2017

Acesta a fost contextul în care a fost necesar să întrebăm și de celelalte documente pe care sindicatul constituit din 2008 și preluat de Dr. Eleodor Cârstoiu în 2012, trebuia să le aibă, adică: Regulamentul de organizare și funcționare, Regulament de desfășurare a CGS, Rapoarte de activitate din anii anteriori, Rapoarte financiar- contabile ce trebuiau prezentate BEX-ului trimestrial, de către comisia de cenzori.

4.  Comisie de cenzori neconformă statutului

Așa încât descoperim în cascadă o serie de nereguli, pentru că nu există o comisie de cenzori conform statutului, art.62, adică: 1 Președinte și 2 cenzori- dintre care unul cu studii economice superioare și evident nici un  raport financiar- contabil.

5. Transparență acțiunilor și decizilor la nivel de conducere, cu deteriorarea treptată și apoi dispariția comunicării interne, prin lipsa de răspuns la o serie de solicitări din partea membrilor BEX

Toate acestea fiind descoperite am încercat să clarifcăm situația și să corectăm acolo unde se putea, și anume să elaborăm toate regulamentele necesare, care trebuiau aprobate de BEX. De asemenea, am cerut rapoarte financiar-contabile pe anul 2016 și 2017. Țin să menționez că toate aceste cereri au fost inițial verbale, apoi scrise prin mail, ca in final să cerem, inclusiv instituțional (5). Dar toate au rămas fără răspuns.

Răspunsul a venit brutal, la o întâlnire desfășurată la București, în decembrie 2017, când ni s-a cerut semnarea unui procesului verbal, prin care ne asumam acordul demarării unui proces juridic, care  implica sindicatul într-o mare cheltuială financiară, proces verbal pe care nu am vrut să îl semnăm datorită lipsei de cunoaștere a situației financiare a sindicatului, deși cerusem în repetate rânduri, raportul financiar- contabil.

Atunci, fără o consultare în prealabil a BEX-ului, ni s-a comunicat de către  Dr. Victor Mărcușanu și Dr. Eleodor Cârstoiu, convocarea CGS, pe data de 17.02.2018, la Craiova. Deși ne-am opus locației datorită, dificultăților de transport, propunând Bucureștiul, mult mai accesibil pt toți membrii din țară, refuzul a fost categoric. Ni s-a comunicat că se vor face acolo toate corecturile necesare la toate problemele pe care le-am sesizat.

În data de 20.01.2018, era prevăzută o întâlnire cu medicii din mai multe sindicate, întâlnire programată din decembrie, însă pentru că Dr. Eleodor Cârstoiu, nu a mai putut participa, a anulat-o fără a-și anunța colegii. Insă pentru că era prevăzută acestă întâlnire, am decis să ne revedem, ținând cont că aveam mai multe probleme de discutat, iar situația tensionată care s-a creat nu era niciunuia confortabilă și mai mult nu înțelegeam de ce nu pot fi îndreptate unele disfuncționalități până la acel CGS. În urma acestei întâlniri, am înaintat Presedintelui Promedica, un proces verbal (6), prin care îl înștiințam despre cele discutate și îi ceream unele documente pentru a putea organiza CGS (lucru care intra în responsabilitatea BEx-ului, conform art. 43. din statut), altfel fiind puși în postura amânării consiliului. Am obținut doar o balanță contabilă, a căror cifre ne-a amețit. Menționez că nu era un raport financiar-contabil, cu explicații si detalii, ci o simplă balanță contabilă.

Evident că pe parcursul întregilor luni, Dr. Eleodor Cârstoiu nu a răspuns nici unei solicitări, ignorând orice inițiativă de dialog, trimițându-ne doar câteva mailuri prin care se autovictimiza sau doar mailuri de informare și nu consultare.

6. Federația Hipocrat

Pentru mulți este esențial ca un sindicat să fie obligatoriu afiliat unei federații, nu și pentru noi. În cele ce urmează vă voi expune succint care este relația Sindicatului Promedica cu Federația Hipocrat.

Sindicatul Promedica are același sediul locativ  cu al Federației Hipocrat, adică o încăpere din cadrul SCJU Craiova, pusă la dispoziție de către unitatea sanitare  conform legilor în vigoare.

Un alt amănunt important este că președintele Promedica este și vicepreședinte al Federației Hipocrat. Nici un membru din conducerea BEX Promedica nu este salarizat, toți am desfășurat o muncă voluntară, inclusiv președintele sindicatului, cu mențiunea unui mic amănunt, fiind vicepreședinte al Federației Hipocrat era salarizat din partea federației, probabil din banii strânși din cotizațiile celor din Promedica. Din cotizațiile strânse de la membrii Promedica se plătește o taxă de 15% federației, însă nu suntem în posesia nici unui document, prin care să știm obligațiile și îndatoririle fiecărei părți. Ni s-a spus întotdeauna, că așa e bine să fim, pentru că așa putem participa la diferite negocieri cu decidenții. Sumele furnizate federației în ultimii ani au fost: 71.829 Ron (2017), 34.777 Ron (2016).

Și acum, revenind la negocieri, vreau să clarificăm un aspect. Pentru a fi prezent la masa negocierilor de la minister, să fii ascultat, iar propunerile tale să conteze, trebuie să ai reprezentativitate pe sector sanitar. Sunt doar 2 astfel de sindicate ce îndeplinesc condițiile reprezentativității- Sanitas și Solidaritatea Sanitară. Federația Hipocrat are doar reprezentativitate la nivelul grupului de unități sanitare, așa încât formal poate fi invitată și consultată în diferite momente, dar propunerile nu sunt luate în considerare. Exemplificarea cea mai bună, o putem face cu negocierile de anul trecut pentru Contractul Colectiv de Muncă, unde în draft am putut constata, că deși Promedica a trimis propuneri clare pentru modificări, acestea nu se regăsesc nicăieri. Mai mult, se poate constata că doar cele 2 sindicate, menționate mai sus au negociat realmente acest contract (7).

Săptămâna trecută, apărut pe pagina de FB a Federației Hipocrat, informația că prin reprezentanții săi, a participat la negocierile pt. Regulamentul de Sporuri, mai precis în zilele de 13-14.02.2018. De asemenea, președintele Promedica, vicepreședinte al Federației Hipocrat, susține prin comunicatul făcut public în aceiași rețea de socializare, că în data de 13.02.2017 a participat la aceste negocieri. Nu suntem în măsură să contestăm prezența dânșilor acolo, dar nici nu putem să ne prefacem că e o greseală din partea Ministerului Sănătății că nu i-a fotografiat și pe ei. Mai mult, dacă celelate sindicate, au făcut publice propunerile de modificare la acest regulament, ne întrebăm de ce Federația nu le poate face, preferând să comunice doar evaziv și nespecific pe acest subiect al regulamentului de sporuri. Cerem public dovezi pentru clarificarea acestor incertitudini și suspiciuni care planează asupra participării sau nu la aceste negocieri.

Așa încât, nu e firesc să ne întrebăm de ce 15% din banii d-voastră trebuie să ajungă la o Federație, oricare ar fi ea dacă nici măcar nu ne reprezintă interesele specifice nouă, medicilor.

7. Consiliul General Sindical- 17.02.2018

Ajungem la momentul cel mai recent și fierbinte, Consiliul General Sindical de la Craiova, din data de 17.02.2017, consiliu ce a fost convocat de președinte, conform statutului, fără însă a se consulta cu BEX-ul. Deși am explicat că nu e locația potrivită, îngrădind multor membrii din Ardeal, Moldova accesul, președintele Dr. Eleodor Cârstoiu și Dr. Victor Mărcușanu nu au acceptat nici o altă propunere, cu toate că este în atribuția Bexului să aprobe regulamentul de desfășurare al acestuia, conform art. 43. alin j). Vă reamintesc că la aceea dată, deși toate problemele au fost discutate și rediscutate, nu s-a luat nici o măsură, deși s-au propus, așa încât că eram într-o confuzie totală. Nu mai știam care Bex este valid, nu existau ROF, rapoarte financiare și cu toate acestea, președintele Dr. Eleodor Cârstoiu și Dr. Victor Mărcușanu țineau cu tot dinadinsul să organizeze la data stabilită de ei, CGS, loc în care toate problemele și-ar fi găsit soluționarea. Din disperare și din dorința de a merge împreună mai departe, ne-am întâlnit în data de 20.01.2018 pentru a lua niște decizii și de a le înainta mai departe președintelui. Trebuie menționat că conform art. 44, din statut  „BEX este statutar întrunit în prezența a 4 din membrii săi cu majoritate simplă, iar hotărârile se iau prin consens si nu sunt revizuibile.” Am cerut printr-un proces verbal (în urma întâlnirii a 4 membrii din BEX, din 20.01.2018), actele necesare pentru clarificarea unor situații, utile pentru a putea organiza CGS. (6)

Deja devenit firesc, dar de neînțeles, răspunsul președintelui a lipsit din nou, iar ignorarea noastră a devenit sfidare. Am primit din partea cenzorului, Dr. Smarandița Cotarcea, o balanță contabilă pentru care am apelat la serviciile unui expert contabil pentru a o înțelege, așa încât vom face publică doar ”traducerea” pentru a fi consultată, menționând însă că are la bază balanța contabilă care poate fi oricând publicată (8).

Am început să lucrăm la redactarea regulamentelor de organizare și funcționare, cel de desfășurare a CGS, raportul de activități pe 2017. Bineînțeles, deși primise acces la acestea și președintele Dr. Eleodor Cârstoiu, cum de altfel toți membrii BEX, chiar si unii membrii Promedica mai implicați, suntem în continuare sfidați, prin trimiterea acestuia, a altor regulamente, redactate  nu se știe de cine.

Acesta a fost contextul în care ne-am întâlnit sâmbătă 17.02.2018, la Craiova, unii ajungând la 3-4 dimineața, alții plecând de acasă la aceste ore pentru a fi prezenți la ora 9:30, ora de începere a Consiliului.

Din momentul apariției delegației din Ardeal, am fost întâmpinați cu afirmația impertinentă că degeaba am venit atâția că doar unul are dreptul să voteze, din partea Clujului. Într-adevăr, nu suntem mulți membrii Promedica în Ardeal, doar vreo 125, dar am făcut tot posibilul să participăm cât mai multi. Suntem izolați ca prezență în unitățile sanitare din zonă, dar conform statutului, art. 40, alin. (2), am avut dreptul la participarea la CGS:

„Consiliu General Sindical se compune din reprezentanții membrilor de sindicat din fiecare unitate sanitară, cu norma de reprezentare 1/25, iar în unitățile sanitare în care sunt mai puțin de 25 de membri, norma este de 1 reprezentant …”

Dorința a fost de a participa cât mai puțini reprezentați din afara Craiovei, acesta fiind motivul clar transmis atât prin alegerea locației, dar și prin eroarea intenționat introdusă în Convocatorul transmis tuturor membrilor (9), prin care se menționează că la acest CGS, participă un reprezentant la 25 de membrii, încălcându-se din nou statutul.

Deși s-au realizat sondaje online, cu privire la transmiterea întâlnirii, ni s-a spus că trebuie să votăm pentru acest lucru și decizia aparține majorității prezente.

Sunt de făcut câteva precizări, lucruri pe care le-am menționat și verbal în cadrul consiliului.

În lipsa unui Regulament de desfășurare a CGS, care trebuia aprobat de BEX,  conform articolului 43, alin. j) din statut, cine își asumă organizarea acestui CGS, mai mult cine a decis Comisia de organizare și după ce reguli. Întrebarea se pune în contextul  în care mandatarea reprezentanților delegați trebuia făcută în primul rând de membrii aceleiași unități, lucru efectuat doar de delegația din Ardeal. Reprezentantii prezenți nu au fost identificați pe baza actului de identitate, nu au fost verificați, dacă sunt cei desemnați de colegi să îi mandateze la acest CGS.

Cine a ales comisia de organizare și care a fost modalitatea de verificare a validitatății calității de membru, în contextul în care și în momentul întâlnirii baza de date era incompletă, neregăsindu-se membrii cotizanți de aproximativ un an, rămâne un alt exemplu al modului haotic și iresponsabil în care se desfășoară activitatea în cadrul acestui sindicat.

Ordinea de zi prezentată nu era una potrivită unui CGS, pentru că, conform statutului, art. 43, alin a) și j) BEX-ul este cel care aprobă toate regulamentele, așa că includerea lor spre discuție nu își avea locul.

Deși s-a adus în discuție și s-au dorit clarificări referitoare la ilegalitățile ce decurg din depunerea în fals al dosarului pentru Judecătoria Craiova, invocând un CGS pe data de 20.02.2017 cu implicații referitoare la validitatea BEX-ului și a componenței acestuia, precum și la modificările referitoare la un statut, președintele a recunoscut aceste fapte în fața CGS și s-a consemnat ca acestea sunt erori materiale ce pot fi corectate, pentru că nu au adus niciun fel de prejudicii sau modificări ale situației de fond. Ținem să menționăm, însă că falsul în înscrisuri , precum și tăinuirea acestor date referitoare la modificarile aduse BEX-ului si statutului lezează integritatea morală ale întregii conduceri din Sindicatul Promedica și mai mult credibilitatea și relațiile de bună colaborare interne și externe cu membrii de sindicat.

La toate acestea, au contribuit și dificultățile de comunicare întâmpinate, lipsa de răspuns la solicitările verbale și scrise ale membrilor din conducere, precum și refuzul de a prezenta un raport financiar-contabil Bex-ului, înainte de CGS.

În acest context de ilegalități, am decis să părăsim întălnirea, iar unii dintre noi să își înainteze cererile ce retragere din Sindicatul Promedica, alții rămânând pentru a cere socoteală în instanță, în calitatea de membrii activi pentru cele întâmplate.

 

 

 

  1. https://drive.google.com/file/d/1FhEef0p4q0J_3mquFFPQ4dqzAntZtbzh/view?usp=sharing
  2. https://drive.google.com/file/d/1tHGQCtrH42TLj8jJjjPUlX4g2RTJO0Px/view?usp=sharing
  3. https://drive.google.com/file/d/1IOR4EgvjSLAGOb3VvII0fr6280GgqRI5/view?usp=sharing
  4. https://drive.google.com/file/d/1l9CZrN8KfPJiWJmGgQvjuZCjqsi5Gf-7/view?usp=sharing
  5. https://drive.google.com/file/d/150v0CD7IOqR8BbVunQlOLwzhk3O6Egrs/view?usp=sharing
  6. https://drive.google.com/file/d/167-NJVIPE1qgCJ5nYNNzAIhrmXcndwh7/view?usp=sharing
  7. https://drive.google.com/file/d/1nQ9mZr05O871VJxgrdulU6dyr08DxERx/view?usp=sharing
  8. https://drive.google.com/file/d/1XHg3uaiXhkujyuCbB6KoSJTnc-V8qxdf/view?usp=sharing
  9. https://drive.google.com/file/d/11zxqanvGxXJLEc7o3SwbIQZ5TZpyXgaX/view?usp=sharing

Va multumim pentru comentarii.

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s